Japonské zahrady

Japonské zahrady

Pro zákazníky se specifickým životním stylem nabízíme možnost realizace i této varianty úpravy pozemku. Jsme schopni vytvořit japonskou zahradu jednak na „zelené louce,“ tak i revitalizací stávající zahradní úpravy přes modulaci terénu, vybudování vodní plochy (včetně technologie pro chov koi kaprů), umístění kamenných prvků a výsadbu vegetace. Všechny tyto tři prvky (voda, kámen, rostliny) musí být v japonské zahradě zakomponovány ve vzájemné harmonii, přičemž každý z nich symbolizuje jednotlivé dary země – voda sloužící k očistě těla i duše, kameny představující hory a ostrovy, rostliny symbolizující krásu a bohatství. Cílem sestavení těchto tří prvků je vytvoření celku, jenž svým obrazem a přirozeným tokem energie navodí v člověku pocit klidu, pohody a harmonie.

Při návrhu a realizaci japonských zahrad spolupracujeme s jedním z předních odborníků v ČR, který sám je vlastníkem zahrady tohoto typu, jejíž přestavbu a revitalizaci jsme prováděli.

Fotogalerie